لیست مشتریان

شرکت فولاد مبارکه

شرکت فولاد خراسان

نورد فولاد یزد

شرکت ذوب آهن اصفهان

شرکت فولاد آلیاژی اصفهان

پالایشگاه نفت اصفهان

شرکت صنایع شیمیایی اصفهان نیرو گاه برق شهید محمد منتظری صنایع هوا پیما سازی (هسا )

برق منطقه ای اصفهان

شرکت صنایع شیمیایی ایران

توانیر – دفتر تحقیقات

تو زیع برق شهرستان اصفهان

پترو شیمی امیر کبیر

 شرکت تو زیع نیروی برق خوزستان

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

پالایشگاه بندر عباس

 نیرو گاه سیکل تر کیبی سبلان

سازمان غله ایران

پالایشگاه آبادان

 سنگ آهن گل گهر

شرکت فولاد خو زستان

صنایع هفتم تیر

 گهر روش سیر جان

شرکت فولاد هرمزگان

نیرو گاه اسلام آباد

 پترو شیمی تبریز

شرکت تو زیع برق استان اصفهان

شرکت تو زیع برق چهار محال بختیاری

 پتروشیمی خارک

شرکت فولاد آلیاژی یزد

پالایشگاه سر خون قشم

 پتروشیمی جم

شرکت فولاد نطنز

سیمان اصفهان

 آلومینیوم المهدی هرمزگان

شرکت فولاد کویر اصفهان

سیمان سپاهان