این شرکت با دارا بودن تجهیزات و امکانات کافی و با تکیه بر نیروی انسانی ماهر

و کـارشناسان مجرب در زمینه طراحی، ساخت و مهندسی مـعکوس قـطعات

و تجهیزات صنایع فعال می باشد

واحد بومی سازی و مهندسی معکوس

شرکت کاوش صنعت سپاهان " با اتکال به قدرت لا یزال الهی " و با تکیه بر تجارب ارزشمند حاصل از مشارکت در تدارک قطعات یدکی برای صنایع مختلف کشور توفیق آنرا داشته است که با سازماندهی جمعی از کارشناسان متعهد و زبده صنعت و دانـشگاه و شـهرک علمی تحقیقاتی و تشکیل هـسته ی فنی مهندسی با رویکرد بومی سازی قطعات و تجهیزات صنایع مختلف اقدام به تجهیز کارگاه ساخت در این راستا نموده است

.